Projekotwanie plot plastikowe na plot i bramkę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu do urzędu oprócz kilku przypadków.

Stawianie ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie zada pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych wypadków.

Balaski plastykowe na plot i furtkę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w pobliżu dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji i zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w celach budowlanych i jeśli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do stawiania ogrodzenie plastikowe na plot i bramę sztachetowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak planowane ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachet jest nieprawidłowe z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku kiedy planowane ogrodzenie z plastiku na plot i furtkę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s